avrigotours

potovalna agencija

Info za potnike

Evropska kartica

evro karticaEvropska kartica zdravstvenega zavarovanja je listina, s katero zavarovana oseba uveljavlja nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah članicah Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švici, ter nujne zdravstvene storitve na Hrvaškem in v Makedoniji. Konvencijsko potrdilo je listina, s katero zavarovana oseba uveljavlja nujne zdravstvene storitve v Bosni in Hercegovini.

Evropska kartica in konvencijsko potrdilo sta brezplačna.

Evropsko kartico ali konvencijsko potrdilo lahko dobi oseba, ki je vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovana oseba lahko naroči evropsko kartico ali konvencijsko potrdilo na ZZZS. Evropsko kartico je potrebno naročiti vsaj štiri delovne dni pred odhodom v tujino. Enako velja za konvencijsko potrdilo, če se ga naroča prek interneta, mobilnega telefona ali samopostrežnega terminala.

Če zavarovana oseba že ima evropsko kartico, je novo možno naročiti največ 15 dni pred iztekom veljavnosti že izdane evropske kartice. Novo konvencijsko potrdilo se lahko naroči kadarkoli pred iztekom veljavnosti že izdanega potrdila. Evropska kartica in konvencijsko potrdilo ZZZS izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ enega leta odvisno od veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. V primeru, da evropske kartice zavarovana oseba ne more naročiti pravočasno, lahko pri območni enoti ali izpostavi ZZZS pridobi certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. Enako velja, če zavarovani osebi veljavnost že izdane evropske kartice poteče v času bivanja v tujini, nove evropske kartice pa ne more naročiti pred odhodom v tujino, ker že izdana evropska kartica velja še več kot 15 dni.

Evropsko kartico prejme zavarovana oseba po pošti, enako tudi konvencijsko potrdilo.

Zavarovane osebe lahko uveljavljajo zdravstvene storitve v državah članicah EU in EGP ter Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji, z evropsko kartico neposredno pri zdravnikih oziroma zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. V Bosni in Hercegovini pa morajo za uveljavljanje zdravstvenih storitev konvencijsko potrdilo izročiti nosilcu zavarovanja po kraju začasnega bivanja v tej državi, v nujnih primerih pa se lahko zglasijo neposredno v zdravstveni ustanovi, ki je del javne zdravstvene mreže. V ostalih državah (Srbija, Črna gora, ZDA itd.) pa je potrebno zdravstvene storitve plačati, nato pa se lahko zaprosi za povračilo stroškov pri območni enoti ali izpostavi ZZZS, pri čemer je zavarovana oseba upravičena do povračila le za nujne zdravstvene storitve, v višini dejanskih stroškov, vendar ne več od povprečne cene teh storitve v RS. Zavarovanim osebam ZZZS za čas bivanja v teh državah svetuje sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini. Obseg zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

zzzsZavarovane osebe so v državah članicah EU in EGP ter v Švici upravičene do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitve v skladu z evropsko zakonodajo. Pri potrebnih zdravstvenih storitvah se upošteva naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v posamezni državi. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme zavarovano osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v določeni državi (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve), upravičena do večjega obsega pravic kot oseba, ki biva v določeni državi krajši čas (npr. zavarovane osebe na službenem ali zasebnem potovanj). Na Hrvaškem, v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini so zavarovane osebe upravičene do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči po predpisih posamezne države. V ostalih državah (Srbija, Črna gora, ZDA itd.) pa so zavarovane osebe upravičene do storitev nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči po slovenskih predpisih, pri čemer morajo storitve same plačati in naknadno uveljaviti povračilo pri ZZZS.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

health insuranceVsem potnikom priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, saj so lahko zdravstvene storitve v tujini povezane z visokimi stroški oskrbe. Stroški, ki jih krije dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini:

  • storitve nujne medicinske pomoči,
  • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike,
  • nujno zdravljenje v bolnišnici ali kliniki,
  • nujne zobozdravstvene storitve,
  • iskanje in reševanje zavarovanca,
  • odvetniške storitve,
  • prevoz obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca v domovino,
  • pomoč svojcem obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca, itn.

Dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini lahko sklene posameznik, družina ali skupina. Primerno je tako za tiste, ki se v tujini zadržujete kratek čas, kot za tiste, ki se v tujino odpravljate pogosteje in za daljši čas. Zavarovanje lahko sklenete za en dan pa vse do enega leta. Glede na destinacijo vašega potovanja lahko izbirate med območji:

  • RAZŠIRJENA EVROPA, ki zajema vse evropske države, ne le države EU (ter naslednje države: Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Izrael, Libanon, Turčija, Jordanija, Sirija in Kanarski otoki) in
  • SVET

Izbirate lahko med različnimi cenovnimi paketi ter dolžino trajanja zavarovanja.

Cepljenja

Vaccination-Pic.jpgZa potovanje v določene države je predpisano obvezno cepljenje.

V sklopu organiziranih potovanj so tovrstne zahteve nedvoumno navedene na potovalnih programih. Potniki so obveščeni o obveznih in priporočenih cepljenjih, saj je potrebno pravočasno izvesti cepljenje. Za potovalne programe katerih organizator je potovalna agencija Avrigotours so dodatne informacije o zahtevanih cepljenjih podane na predstavitvah potovalnih aranžmajev, dosegljive pa so tudi v potovalni agenciji.

Vsem individualnim potnikom priporočamo, da se pravočasno pozanimajo o obveznem cepljenju oz. ostalih zdravstvenih napotkih, ki veljajo za državo v katero potujejo. Če potujejo na območja, kjer obstaja nevarnost epidemij, je priporočljivo preveriti morebitne preventivne ukrepe tudi na straneh Ministrstva za zdravje ali Evropskega centra za kontrolo in nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Še posebej se priporoča preventivno cepljenje osebam s tveganjem za okužbo z določeno boleznijo zaradi zdravstvenega stanja, oziroma zaradi izpostavljenosti bolezni na potovanju.

Uporabne povezave: