avrigotours

potovalna agencija

Izleti in potovanja

BUKAREŠTA EXPRESS

Min št. udeležencev: 45
Država: Romunija

Vstopna točka: Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Ljubljana, Celje, Maribor

Status aranžmaja: Prijave v teku

Zahteva za dodatne informacije

Splošni pogoji

Prijave sprejema Avrigo d.o.o., potovalna agencija Avrigotours  Nova Gorica (tel. 05-3303121, 05-3303122). Agencija si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi izleta ali potovanja (če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Pridržujemo si pravico spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Ob prijavi potnik vplača 30% are, preostali del pa v roku 14 dni pred odhodom v kolikor ni drugače določeno. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu. Telefonska najava se ne obravnava kot prijava na izlet ali potovanje ampak kot informativni vpis brez zagotovljenega vrstnega reda. Zavarovanje za tveganje odpovedi zaradi bolezni je mogoče skleniti najkasneje teden dni pred odhodom vendar skladno s posebnimi pogoji in splošnimi pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja. Znesek zavarovanja tveganja odpovedi potovanja ali izleta zaradi bolezni je določen skladno s pogoji zavarovalnice in znaša 3,15 % od vrednosti celotnega aranžmaja, vendar najmanj 6,51 EUR/prijavnico. Natančen znesek zavarovalne premije je naveden na zavarovalni polici, ki jo zavarovanec prejme ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo, ki znaša 5 % od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 20 EUR po zavarovalnem primeru. Odhod potovanja ali izleta se potrdi v primeru prijave najnižjega navedenega števila prijavljenih udeležencev po ceni ki je specificirana. Potnik prejme vse potrebne dodatne podatke, ki niso navedeni v programu ali na potrdilu o potovanju, kot navedbo imena hotela ipd. v obvestilu o potovanju. Potnik odgovarja za lastno prtljago. Za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti. V primeru poškodbe prtljage mora potnik zahtevati sestavo zapisnika poškodbe sicer se slednja ne prizna. Letalski prevozi z vsemi storitvami so v celoti v pristojnosti letalskih prevoznikov. Pridržujemo si pravico do spremembe časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega letalskega prevoza. Ker je med letalskim prevozom po predpisih, veljavnih v mednarodnem potniškem prometu za prtljago odgovorna izključno letalska družba, za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Poškodbe je potrebno prijaviti nemudoma po prevzemu prtljage in izvesti zapisnik. Potnik mora morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih zazna, nemudoma sporočiti na kraju samem (hotelu, prevozniku, letalski družbi), Avrigovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, ali predstavniku, ki to uredijo z lokalnim ponudnikom. Svetujemo, da se ob morebitnem pojavu tovrstnih okoliščin na recepciji hotela sestavi zapisnik o morebitni neustreznosti. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč morebitna reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Pri urah poletov lahko letalski prevozniki izvedejo uskladitve brez predhodnega opozorila. Splošni in posebni pogoji so sestavni del programa. Cene fakultativnih vstopnin so informativne narave in velja cenik vstopnin veljaven v času ogleda. Pri enodnevnih izletih program velja kot končno obvestilo o potovanju.

več

Izjavljam, da sem seznanjen/a s splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinjam in jih sprejemam