Občinske vloge za dijake - subvencija mesečnih vozovnic

datum: 16.08.2017

kategorija: Avrigo novice

Popolno izpolnjeno vlogo oddajte skupaj z vlogo za uveljavitev državne subvencije

Vloge za dodelitev subvencije