Štirje prevozniki v boj za koncesijo

datum: 06.02.2017

kategorija: Avrigo novice

Za koncesionarja za mestni potniški promet v Novi Gorici in Šempetru se potegujejo štiri podjetja. Kako bodo po novem vozili avtobusi, bo znano po tem, ko bodo podjetja predstavila svoje predloge izboljšav. A preden bodo posodobili zastarel sistem, bo še trajalo.

NOVA GORICA> Zastarel mestni potniški promet želita občini Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba spremeniti že od sredine leta 2014, ko je Avrigu potekla koncesija. A avtobusi še vedno vozijo po istih linijah in z istimi urniki, ki potnikom niso vedno najbolj prijazni. Prav tako občini še nista podelili nove koncesije, ampak jo podaljšujeta Avrigu.

V igri jih je zdaj več kot prej

Občini sta v študiji posodobljenega mestnega potniškega prometa predvideli kar nekaj novosti, med drugim pet avtobusov namesto štirih, nekaj novih linij in predvsem bolj pogoste vožnje v konicah. Prvi razpis je bil neuspešen, saj sta edina prijavljena, Avrigo in Arriva Dolenjska, po mnenju občin postavila previsoko ceno. Občini sta se nato odločili za razpis po postopku tako imenovanega konkurenčnega dialoga, v katerem ponudniki sami predlagajo rešitev, ki naj upošteva vse vidike, od kakovosti storitev do finančnega. A sta razpis nato ustavili in nekoliko spremenili odloka, ki urejata to področje, da bi omogočili prijavo več podjetjem.

To jima je uspelo, saj sta na tretjem razpisu prejeli štiri ponudbe.

“Omilili smo pogoje in upamo, da se bo to poznalo tudi pri ceni. Smo v fazi preverjanja ponudb. Ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje, bomo povabili, naj predstavijo svoje rešitve,” pojasnjuje višji svetovalec za gospodarske javne službe v mestni občini Matej Živec in dodaja: “Seveda je zaželeno, da je ponudnikov več, predvsem pa je pomembno, da kvalitetno izvedejo storitev.”

Bodo letos avtobusi vozili po novem?

Ker bodo ponudniki sami predlagali, kaj in kako se da izboljšati za sprejemljivo ceno, je za zdaj težko napovedati, kako bodo po novem vozili mestni avtobusi. Osnova je še vedno študija, ki so jo potrdili svetniki v Novi Gorici in v Šempetru. “Za nas je ključno, da se uskladimo glede modela, kako se bo mestni potniški promet izvajal. Postopek konkurenčnega dialoga smo izbrali ravno zato, da skupaj najdemo najbolj optimalno rešitev. Gotovo je veliko prostora za izboljšave. Poleg frekvenc smo težili k temu, da se pokritost primestnih naselij izenači,” pojasnjuje Živec. Doslej je bil, denimo, Solkan bistveno bolje pokrit v primerjavi s Kromberkom in Lokami.

Ker se bodo s ponudniki dogovarjali, je obenem težko napovedati, kdaj bodo podelili koncesijo. Postopek lahko traja nekaj mesecev, lahko pa tudi pol leta ali več. A tudi ko bodo koncesionarja izbrali, bo nastopilo prehodno obdobje, saj bo moral kupiti nove avtobuse, kar pomeni, da bo vzelo približno pol leta.

Čeprav sta se nameravali občini temu izogniti, bosta zato skoraj zagotovo Avrigu julija še četrtič podaljšali koncesijo.

vir: Primorske novice, ponedeljek, 6. februar 2017, Mitja Marussig