Parkiranje bo najtrši oreh

datum: 21.02.2017

kategorija: Avrigo novice

Celovito urejanje prometa v mestni občini dobiva jasnejše obrise. Ljudje se strinjajo, da je treba osvetliti prehode za pešce in ulice, zgraditi pločnike in kolesarske steze, tudi iz zaledja v mesto, in izboljšati javni promet. Vsi poudarjajo tudi, da je treba urediti parkiranje. Bolj deljena pa so mnenja o tem, kako.

NOVA GORICA> Mestna občina v okviru oblikovanja celostne prometne strategije tudi z javnimi razpravami išče odgovor, kako čim bolje urediti promet oziroma ga uskladiti upoštevaje pešce, kolesarje, avtomobiliste in javni potniški promet. “Vsi soglašamo, da mora priti do kombinacije ukrepov, ki bodo po eni strani spodbujali trajnostne načine prevoza in po drugi omejili avtomobilski promet,” poudarja Lea Ružić iz projektantske družbe PNZ, ki pripravlja strategijo.

Za avtomobile naj bo nezanimivo

Udeleženci dosedanjih treh razprav se bolj ali manj strinjajo, da je treba umirjati promet v mestu, zlasti ob šolah, z nekaterih ulic umakniti avtomobile, na njih urediti kolesarske steze, predvsem na Cankarjevi, Rejčevi, Delpinovi in Kidričevi ulici, predlog, da bi popolnoma zaprli Rejčevo za promet, pa ni dobil večinske podpore. Prav tako ne tudi gradnja novih vpadnic v mesto, ki bi gostoto prometa še povečale.

Ljudje med drugim poudarjajo, da je treba nujno urediti kolesarske povezave, ne le v mestu, ampak tudi ali predvsem med naselji, osvetliti prehode za pešce in ulice v mestu (na Rejčevi, ponekod na Erjavčevi, Kidričevi ...), narediti nove pločnike, tam kjer jih ni (na delih Prvomajske ulice, pred stavbo SKB ...), povečati pogostost mestnih avtobusov. Na Rejčevi bi morali omejiti promet, na primer znižati hitrosti na 10 kilometrov na uro, denimo, da bi postal nezanimiv za vožnjo z avtomobili.

V soseskah največ težav s parkiranjem

Bolj ali manj se vsi strinjajo, da je treba urediti tudi parkiranje, ki je ena od največjih težav v mestu. Med ljudmi pa so bila deljena mnenja o tem, kako to storiti. Slišati je bilo tako predloge, da bi bilo treba nekatere ulice spremenili v enosmerne in nato urediti dodatna parkirna mesta, do nasprotnega, da bi namesto umaknjenih parkirnih mest naredili prostor za kolesarje. Urejanje parkiranja bo zagotovo eden od trših orehov, ki se ga bo morala občina lotiti, predvsem v stanovanjskih soseskah, med katerimi je ena od daleč najbolj obremenjenih prav Cankarjeva ulica. Med drugim je že upočasnila uvajanje modrih con po vsem centru mesta.

Občina in pripravljalci CPS bodo skupaj z udeleženci za četrti javni razpravi dokončno definirali posamične ukrepe, ki naj bi jih nato vključili v strategijo.

vir: Primorske novice, torek, 21. februar 2017, Mitja Marussig