Pogoji rezervacije

reservation.jpgRezervacija storitve prevoza je dokončna in pravilna, ko prevoznik prejme od naročnika pravilno izpolnjeno pisno naročilo prevoza in delno avansno plačilo.

 

1. PISNO NAROČILO

Pisno naročilo je popolno, ko vsebuje bistvene podatke:

  • natančen naziv in naslov naročnika,
  • indentifikacijsko številko za DDV,
  • kraj in uro odhoda ter predvideno uro in kraj prihoda,
  • natančno navedbo poteka prevoza (Evropska direktiva 561/2006 v veljavi od 11.4.2007).

Na osnovi zgornjih podatkov se izvede rezervacija vozila in sicer tako, da se izpolni obrazec za rezervacijo prevoza, katerega lahko dobite tudi na upravi družbe Avrigo d.o.o., oziroma v vseh poslovalnicah družbe.

 

2. PLAČILO

Naročnik ob pisnem zahtevku vplača avans v višini najmanj 30% do 100% vrednosti prevoza. Preostanek plačila po opravljeni vožnji in prejetju računa.

Kot datum prejema plačila velja datum prispetja sredstev na TRR SI56 0510 0801 0759 620 pri ABANKA VIPA d.d. V kolikor nista izpolnjena oba pogoja (1. pisno naročilo in 2. plačilo) se naročilo ne upošteva kot potrjeno in s strani prevoznika niso nastale nikakršne obveznosti do naročnika.

 

3. ODPOVED REZERVACIJE OBČASNEGA PREVOZA

V primeru odpovedi prevoza na dan odhoda se naročniku zaračunajo stroški odpovedi v višini 10% ocenjene predračunske vrednosti prevoza, vendar ne manj kot znesek urne postavke za naročeno vozilo skladno z veljavnim cenikom občasnih prevozov.

Za odpoved prevoza do 7 dni pred odhodom je naročnik dolžan poravnati stroške rezervacije v višini 5% ocenjene predračunske vrednosti prevoza, vendar ne manj kot 50% vrednosti urne postavke za naročeno vozilo.

Odpovedi prevoza so možne na navedene telefonske številke ob delavnikih od 7.30 do 18.00 ure (april, maj, junij, september, oktober, november) ob ponedeljkih in ostalih mesecih v letu od 7.30 do 16.00 ure:

Neda Blagonja

telefon: (0)5 330 31 11
e-mail:
mobitel (v ostalih nujnih primerih): (0)51 313 250

Manca Vižintin

telefon: (0)5 330 31 14
e-mail:
mobitel (v ostalih nujnih primerih): (0)41 776 802