Vozni red

MESTNO POSTAJALIŠČE AP IDRIJA

Odhodi avtobusov v Mestni trg

vsak dan: 8:00, 8:24, 8:40, 10:00, 10:24, 10:40, 12:00, 12:24, 12:40, 14:00, 14:24, 14:40, 16:00, 16:24, 16:40, 18:00, 18:24, 18:40, 20:00, 20:24, 20:40
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:00, 9:24, 9:40, 11:00, 11:24, 11:40, 13:00, 13:24, 13:40
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:00, 6:24, 6:40, 7:00, 7:24, 7:40
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:00, 15:24, 15:40, 17:00, 17:24, 17:40, 19:00, 19:24, 19:40

Odhodi avtobusov v Spodnjo Idrijo

vsak dan: 8:00, 8:05, 10:00, 10:05, 12:00, 12:05, 14:00. 14:05, 16:00, 16:05, 18:00, 18:05, 20:00, 20:05
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:00, 9:05, 11:00, 11:05, 13:00, 13:05
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:00, 6:05, 7:00, 7:05
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:00, 15:05, 17:00, 17:05, 19:00, 19:05

Odhodi avtobusov v Spodnjo Idrijo - Rotomatika

vsak dan: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:00, 11:00, 13:00
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:00, 7:00
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:00, 17:00, 19:00

Odhodi avtobusov v Likerco

vsak dan: 8:24, 8:30, 10:24, 10:30, 12:24, 12:30, 14:24, 14:30, 16:24, 16:30, 18:24, 18:30, 20:24, 20:30
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:24, 9:30, 11:24, 11:30, 13:24, 13:30
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:24, 6:30, 7:24, 7:30
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:24, 15:30, 17:24, 17:30, 19:24, 19:30

Odhodi avtobusov v Podrotejo

vsak dan: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:30, 11:30, 13:30
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:30, 7:30
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:30, 17:30, 19:30

MESTNO POSTAJALIŠČE IDRIJA MESTNI TRG

Odhodi avtobusov v Idrijo

vsak dan: 8:03, 8:27, 8:43, 10:03, 10:27, 10:43, 12:03, 12:27, 12:43, 14:03, 14:27, 14:43, 16:03, 16:27, 16:43, 18:03, 18:27, 18:43, 20:03, 20:27, 20:43
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:03, 9:27, 9:43, 11:03, 11:27, 11:43, 13:03, 13:27, 13:43
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:03, 6:27, 6:43, 7:03, 7:27, 7:43
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:03, 15:27, 15:43, 17:03, 17:27, 17:43, 19:03, 19:27, 19:43

Odhodi avtobusov v Spodnjo Idrijo, Spodnjo Idrijo - Rotomatika

vsak dan: 8:03, 10:03, 12:03, 14:03, 16:03, 18:03, 20:03
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:03, 11:03, 13:03
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:03, 7:03
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:03, 17:03, 19:03

Odhodi avtobusov v Likerco, Podrotejo

vsak dan: 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:27, 20:27
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:27, 11:27, 13:27
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:27, 7:27
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:27, 17:27, 19:27

MESTNO POSTAJALIŠČE SPODNJA IDRIJA

Odhodi avtobusov v Idrijo, Idrijo - Mestni trg

vsak dan: 8:10, 8:19, 10:10, 10:19, 12:10, 12:19, 14:10, 14:19, 16:10, 16:19, 18:10, 18:19, 20:10, 20:19
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:10, 9:19, 11:10, 11:19, 13:10, 13:19
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:10, 6:19, 7:10, 7:19
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:10, 15:19, 17:10, 17:19, 19:10, 19:19

Odhodi avtobusov v Spodnjo Idrijo - Rotomatika

vsak dan: 8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:10, 11:10, 13:10
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:10, 7:10
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:10, 17:10, 19:10

Odhodi avtobusov v Likerco, Podrotejo

vsak dan: 8:10, 8:19, 10:10, 10:19, 12:10, 12:19, 14:10, 14:19, 16:10, 16:19, 18:10, 18:19, 20:10, 20:19
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:10, 9:19, 11:10, 11:19, 13:10, 13:19
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:10, 6:19, 7:10, 7:19
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:10, 15:19, 17:10, 17:19, 19:10, 19:19

MESTNO POSTAJALIŠČE SPODNJA IDRIJA ROTOMATIKA

Odhodi avtobusov v Idrijo, Idrijo - Mestni trg, Spodnjo Idrijo, Likerco, Podrotejo

vsak dan: 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:15, 11:15, 13:15
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:15, 7:15
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:15, 17:15, 19:15

MESTNO POSTAJALIŠČE IDRIJA LIKERCA

Odhodi avtobusov v Idrijo, Idrijo - Mestni trg

vsak dan: 8:33, 8:37, 10:33, 10:37, 12:33, 12:37, 14:33, 14:37, 16:33, 16:37, 18:33, 18:37, 20:33, 20:37
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:33, 9:37, 11:33, 11:37, 13:33, 13:37
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:33, 6:37, 7:33, 7:37
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:33, 15:37, 17:33, 17:37, 19:33, 19:37

Odhodi avtobusov v Podrotejo

vsak dan: 8:33, 10:33, 12:33, 14:33, 16:33, 18:33, 20:33
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:33, 11:33, 13:33
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:33, 7:33
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:33, 17:33, 19:33

MESTNO POSTAJALIŠČE IDRIJA PODROTEJA

Odhodi avtobusov v Idrijo, Idrijo - Mestni trg, Likerco

vsak dan: 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 20:35
vsak dan, ne vozi 25.12. in 01.01: 9:35, 11:35, 13:35
delavniki od ponedeljka do sobote: 6:35, 7:35
delavniki od ponedeljka do sobote ter 31.12.: 15:35, 17:35, 19:35