Zaposlujemo

Družba Nomago d.o.o. kot koncesionarji izvajamo javni potniški promet v cestnem prometu na več kot 500 linijah po Sloveniji in tako povezujemo več kot polovico slovenskega ozemlja. Imamo razvejano mrežo poslovnih enot in dobro geografsko pokritost Slovenije. Podpiramo projekte, ki spodbujajo razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji in ki pospešujejo popularizacijo javnega potniškega prometa. Družba aktivno sodeluje tudi s turističnimi destinacijami, turističnimi ponudniki in organizatorji dogodkov pri prevozih turistov do in po slovenskih turističnih destinacijah vključno s potniki na križarjenjih. Na vseh področjih našega poslovanja predstavljajo posebna znanja in vrline zaposlenih pomemben kapital podjetja, zato si želimo v našo sredino pridobiti najboljše.  

V ta namen nudimo delovno okolje, v katerem naši vozniki vozijo sodobne avtobuse z najvišjimi emisijskimi standardi in ergonomskimi pogoji za vožnjo. Za voznike organiziramo redna izobraževanja iz poklicnega področja in usposabljanja za varno delo, skrbimo za redne zdravniške preglede. Delavce nagrajujemo na podlagi podjetniške kolektivne pogodbe, ki zagotavlja višji nivo pravic kot branžna kolektivna pogodba, poleg tega pa imamo tudi stimulativno obliko nagrajevanja za bolje ocenjene delavce.

Trenutno imamo prosta delovna mesta za voznike/voznice avtobusa

1. VOZNIK / VOZNICA AVTOBUSA

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

 • IV.; katerekoli smeri oz. skladno z veljavnim klasifikacijskim sistemom Republike Slovenije
 • Opravljen zdravniški pregled v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • Opravljeno usposabljanje za varno in zdravo delo ter varstvo pred požarom
 • Vozniški izpit  D kategorije
 • Usposobljenost za delo z računalnikom
 • Temeljna kvalifikacija za voznika avtobusa
 • Znanje slovenskega jezika

Znanje in praksa s področja avtomehanike ali avtoelektrike, aktivno znanje angleščine je prednost.

Možnost zaposlitve imajo tudi kandidati/kandidatke z opravljeno C ali E kategorijo – dogovorno, po opravljenem izpitu D kategorije in temeljne poklicne kvalifikacije.

Vaše delovne naloge bodo obsegale:

 • Sodelovanje pri načrtih ter pri izvajanju aktivnosti strokovnega področja
 • Vožnja avtobusa na osnovi razporeda in potnega naloga v skladu z zakonodajo
 • Kontroliranje veljavnosti vozovnic in prodaja vozovnic
 • Opravljanje dnevnih preventivnih pregledov in informiranje odgovornih o porebnih popravilih vozila
 • Odpravljanje manjših tehničnih pomanjkljivosti na vozilu in skrb za redno vzdrževanje vozila
 • Točno in pravočasno oddajanje gotovine in dokumentov
 • Odgovornost za veljavnost dokumentov (vozniško dovoljenje, voznikova kartica in drugih)
 • Urejanje delovnega okolja in skrbno ravnanje z vozilom ter skrb za čistočo vozila
 • Vodenje prevozne dokumentacije in evidenc
 • Posredovanje informacij potnikom
 • Zagotavljanje praznjenja tahografske kartice ter tahografa vozila
 • Skrb za profesionalno komunikacijo s potniki

 

Pisne vloge z življenjepisi naj kandidati/-ke pošljite v elektronski obliki na elektronski naslov: nadja.marvin@nomago.si ali v pisni obliki na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije se lahko obrnite na telefonsko številko 05 330 31 13, ob delavnikih med 7.30 in 12.00 ter 13.00 in 16.00 uro.

 

DA
NE
7 + 2 =